Ochrana osobných údajov (GDPR)

I. Všeobecné ustanovenia

 

1.V internetovom obchode www.kocikyluna.sk (ďalej len"obchod") plne rešpektujeme vaše súkromie. V záujme poskytnutia plnohodnotných služieb potrebujeme vedieť niektoré vaše osobné dáta. V tomto dokumente sa dozviete na čo dáta využívame a ako ich chránime pred zneužitím. Niektoré údaje poskytnuté pri využívaní služieb obchodu majú povahu osobných údajov Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Internetový obchod www.kocikyluna.sk sa týmto nariadením v plnej miere riadi.II. Údaje, ktoré zadávate pri registrácii


Ako zákazník uvádzate pri registrácii v obchode nasledujúce údaje:

1. Ako fyzická osoba ( ďalej len "kupujúci") :meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, kontaktné informácie (telefónne číslo, e-mailovú adresu, prípadne faxové číslo). Ako podnikateľ (ďalej len "kupujúci"): obchodné meno, úplnú pštovú adresu, kontaktné údaje o firme  (telefónne číslo, e-mailovú adresu, prípadne faxové číslo). Tieto informácie sú nevyhnutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s vami, a predovšetkým za účelom správnej dodávky tovaru.

2. Aby ste nemuseli registračné údaje zadávať pri každom nákupe znovu, sú uložené v našej chránenej databáze pred zneužitím.


III. Údaje, ktoré zadávate pri platbe


1.Obchod ponúka celý rad spôsobov platby, spôsobov úhrady za váš nákup a táto ponuka sa bude v budúcnosti rozširovať. Počas vykonávania jednotlivých spôsobov platieb neprichádza obchod do kontaktu s údajmi o vašich kreditných kartách, účtoch a autorizačných údajoch do systému Internet banking vašej banky. Všetky tieto údaje sú vymieňané výlučne medzi vami a vašou bankou.

Prístup registrovaným "kupujúcich" do e-shopu a možnosť objednávok sú chránené prístupovým heslom, ktoré pozná len registrovaný "kupujúci". Preto, prosíme, nenechávajte toto heslo voľne prístupné ostatným osobám, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu a následne k zneužitiu Vašej registrácie a Vašich údajov. Za zneužitie prístupového hesla predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť.
IV. Poskytovanie vašich osobných údajov iným


1. Vaše osobné dáta sú v rámci obchodu dôverné a nie sú poskytované žiadnym subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk ( napr. banky ) a kuriérska spoločnosť, a to vždy len v rámci jednej konkrétnej platby s využitím týchto služieb.

2. Prevádzkovateľ obchodu nepredáva, neprijíma ani inak neposkytuje vaše dáta žiadnej tretej strane. Dodávateľ sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje tretej strane pre akékoľvek účely, pokiaľ k tomu zákazník nedá súhlas. Používaním tohoto internetového obchodu zákazník súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Dodávateľ si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia servera neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.


V. Údaje o vašej činnosti vo www.kocikyluna.sk


1. Počas vášho používania obchodu sú zhromažďované vaše objednávky, to je nutné pre zabezpečenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi (Heureka.sk) a Najnákup, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám Heuréka.sk a Najnákup.sk zasiela zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľov, ktorými sú prevádzkovatelia portálov Heureka.sk a Najnákup.sk; týmto pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

2.Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám. "Kupujúci" využívaním služieb eshop-u www.kocikyluna.sk dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Pri registrácii sú požadované základné informácie "kupujúceho", ktoré sa ďalej dopĺňajú pri prevedení objednávky. "Kupujúci" má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy (zrušenie registrácie), a to písomnou formou na e-mail: kocikyluna@gmail.com


VI. Záverečné ustanovenia


1. Prevádzkovateľ obchodu www.kocikyluna.sk si váži vašu dôveru a chráni vaše osobné dáta pred zneužitím.

2. Informácie zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby. Neposkytujeme ich tretím stranám.

3. Používaním obchodu , resp. vyplnením registračného formulára pre nového zákazníka súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente.

Prípadné zmeny pravidiel budú publikované, takže budete mať možnosť včas sa o nich dozvedieť.

Produkt pridaný na porovnanie